به مناسبت میلاد حضرت امیرالمومنین(ع)دریای بی‌کرانه امیر و انگشتانه واژه‌هاسالروز میلاد امام المتقین حضرت امیرالمومنین علی(ع) خاصه با آن شیوه معجزه آسا و رعد منوری که در آسمان مکه و دیواره مقدس کعبه پدیدار شد فرصت مغتنمی است برای تأملی شگرف و سترگ در حقیقتی به نام نامی علی که خلاصه خدا و حقیقت هستی انسان کامل است.