فرا رسیدن سال نو را به همه دوستانم  وبه همه وبلاگ نویسان عزیزم  تبریک  عرض  میکنم ( البته پیشاپیش )

*** هلال ابروی دلبر مرا چو در نظر امد  ***

*** بیار باده که ساقی مه  صیام  سرامد  ***

*** بس  مبارزه کردیم با غم  شب هجران  ***

*** هزاران شکر که ظلمت تمام  شد سحر امد ***

*** هزاران بوسه ربودم  ز لعل لبت شکر نشین ***

*** نه سیر شد دل زارم نه او بشکوه  در امد  ***

*** مرا چو بر در خود دید خنده  کرد بحالم  ***

*** بگفت  در  بگشائید  یار   در   بر   امد  ***

سرسبزی  بهار  دوستی  مهربانیت  پیشکش  به   همه  بازدید کنندگان  وبلاگ نوری چای _بیجار  تقدیم  می کنیم