تاریک ترین کلمه نادانی است . ان را با نور علم روشن کن

سخت ترین کلمه . غیر ممکن است وجود ندارد.

سالم ترین کلمه سلامتی است به ان اهمیت بده

بی احساس ترین کلمه بی تفاوتی است مراقب ان باش

زیبا ترین کلمه راستی است با ان رو راست باش

زشت ترین کلمه دو رویی است یک رنگ باش

دست و پا گیر ترین کلمه محدودیت است اجازه نده مانع پیشرفت شود

خنده بهترین دارو هاست .

افرادی که توانایی لبخندزدن و خندیدن دارند موجوداتی برتر هستند

خنده صورت را زیبا میکند

خنده زبان مشترک همه ی جهانیان است


برچسب ها : خنده  , شادی  , جملات  , زیبا  , عشق  ,