زندگی یک آرزوی دور نیست 

زندگی یک جست‌وجوی کور نیست 

زیستن در پیله‌ی پروانه چیست؟

 

زندگی کن زندگی افسانه نیست

گوش کن، دریا صدایت می‌زند

هر چه ناپیدا، صدایت می‌زند

جنگل ِ خاموش می‌داند تو را

با صدایی سبز می‌خواند تو را

زیر باران آتشی در جان توست

قــُمری تنها پی دستان توست

پیله‌ی پروانه از دنیا جداست

زندگی یک مقصد بی‌انتهاست

هیچ جایی انتهای راه نیست!

این تمامش ماجرای زندگیستبرچسب ها : زندگی . کردستان . بیجار  ,