ای فدای تو هم دل و هم جان

وی نثار رهت هم این .هم ان

دل فدای تو چون توی دلبر

جان نثار تو چون  تویی جانان

راه وصل توراه    پر اسیب

درد  عشق  تو  درد بی درمان

دوش از شور عشق و جز به شوق

هر طرف می شتافتم   حیران

اخر   کار    شوق    دیدارم 

سوی  پیرمغان     کشید عنان

من شرمنده   از  مسلمانی

شدم ان جا  به گوشه ای پنهان

پیر پرسید این ؟    گفتند

عاشقی بی  قرار  و سر گردان

***********************

جز گل خشکیده ای برق نگاهی

از تو در این گوشه یادگار ندارم

ان گل خشکیده  شرح حال دلم بود

از   دل پر درد خویش   چه گویم

زمانی شب غمگین که از کنار تو رفتم

یک نفس از دست غم  قرار  ندارم

جز بتو از  سوز  عشق  با که بنالم

جز   ز تو    دردمند  از که  بجویم

 


برچسب ها : شعر های عاشقانه در وبلاگ نوری چای  ,