ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم                                                       محتاج عطا و کرم فاطمه ایم


یک عمر چو شمع گر بسوزیم کم است                                           دل سوخته عمر کم فاطمه ایمبرچسب ها : شهادت حضرت فاطمه (س)را تسلیت عرض می کنم  ,