به بهانه ی سفر راهیان نور

 

اروند

با اروند...

قدم های راوی روی چشم هام امّا...

بگذار آب روایت کند که آب روایت گر خوبی ست و چه کسی است که بهتر از این آب روایت کند

پس بگذار چند لحظه گوشم به اروند باشد - این باشعورترین شاهد شهدا، این موجی ترین جانباز جنگی-

معلوم نیست اروند در او استحاله شده بود یا او در اروند: اروند سکوت می کند وقتی او قرآن می خواند و او سکوت می کند وقتی اروند روضه ی زهرا (س) می خواند...

چه کسی بهتر از آب می داند مهریه یعنی چه؟!!!

... و من اینک رو در روی اروند (استحاله که نمی شوم)، لا اقل...

بگذار روایت کند، بگذار بشنوم، بگذار حتی سکوت کند که سکوتش بوی غیبت می دهد - هم هست، هم نیست-

یاران مهدی (عج) 313 نفرند و آب. کدام آب پس از زمزم، از اروند زمزمتر است. حوض کوثر شاید شعبه ای دیگر واکرده باشد به زمین به نام اروند.

اذان که می گوید، اروند هم خروش می کند با رمز الله اکبر، أشهد أن...

فقط حساس می داند حساس کیست و اروند می فهمد عباس (ع) را که به نام فاطمه حساسترین است.

اروند دارد می گوید و من می نویسم و اروند چقدر حرف دارد که نمی دانمشان.

اروند از او می گوید و از لطف پاهاش آنگاه که با لباس سیاه و تنگ غواصی پا به درونش گذاشت و اروند تمام ذرّاتش را فرستاد به طواف.

بوی غیبت می دهد و بوی رضا (ع) می دهد این آب و بوی سیب -مثل بین الحرمین- که بین الحرمین است میان کربلای آنطرف تر و کربلای اینطرف تر

کسی چه می داند، شاید مهدی (عج) بارها روی این همین بین الحرمین هروله کرده باشد و دستار بر زمین (که نه بر آب) کوبیده باشد به یاد اسارت عمه

کسی چه می داند. شاید و بسیار شاید که اینجا هم قدم گاه باشد... او به بوسیدن قدم گاه تو آمد توی اروند و اروند به نام تو به طواف او...

الله أکبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله

...

...

اروند! نکند به نماز اول وقت ایستاده ای که لحظاتی است حرف نمی زنی

...

برچسب ها : شهدا همیشه زنده در تاریخ اند  ,