تاریک ترین کلمه نادانی است . ان را با نور علم روشن کن ادامه مطلب...
برچسب ها : خنده  , شادی  , جملات  , زیبا  , عشق  ,