سلام به همه بازدیدکنندگان امید وارم  از بازدید این وبلاگ چیزی عایددان بشود

                                      *******************

خوشبختی ساختنی است  نه یافتنی

                                            *********

بایدکه مهربان بود باید که عشق ورزید زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست

                                           **********

انسانی که موفق است که وقتی اجری به سوی او پرتاب می کنند بتواند بنای محکم بسازد

                                    **************

همیشه فکر می کردیم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم ولی امروز فهمیدیم که چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم

                                  *************

در سختی ها لحظه ای سکوت کن  که شاید خدا حرفی برای گفتن داشته باشد

                                    **************

به تمام فقر هر گز محبت را گدایی نکن و به تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن

                                            ***************

با دشمن دانا مشورت کن از دوست نادان بپرهیز

                                      ***************

همیشه گورستانی برای دفن خطاههای دوستانت داشته باش

                                 ***********

تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن چشم گریاندن اسان است اشکی پاک کن

                                ******************

زمانی که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش

                        *********************

اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

                         ************************

هر گاه دیگران به کلام خود فخر کردند تو به سکوت خود فخر کن

                            ********************

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم  تا اینکه ثروتمند بمیریم

                     ********************

                                                                             موفق باشید


برچسب ها : مطالب جالب در نوری چای بیجار  ,