سلام :

عشق مثل ابه می تونی تو دستات قایمش کنی ولی یه روز دستاتو باز می کنی

می بینی همش چکیده  بی اینکه بفهمی دستت  پر از خاطره است ./.

    (( شکسپیر  ))

اگر  انسانها در طول عمر خویش میزان  کار کردمغزشان  یک  میلیونیوم  معده شان

بود اکنون کره زمین  تعریف  دیگری داشت 

((  انیشتن   ))

....................................................................

گشاد ه دست  باش .  جاری باش کمک کن  ( مثل رود )

با شفقت و مهربان  باش  (مثل خورشید )

اگر کسی اشتباه کرد ان را بپوشان  (‏ مثل شب  )

وقتی عصبانی شدی  خاموش باش   ( مثل  مرگ  )

متواضع  باش  و کبر نداشته  باش   (  مثل  خاک  )

بخشش و عفو  داشته  باش  (  مثل  دریا  )

اگر  می خواهی  دیگران خوب باشند خودت خوب باش  ( مثل ایینه  )

.......................................................................................

   .........  چهار چیز  است قابل بازیابی  نیست ........

 سنگ پس از پرتاب  شدن

سخن پس از گفته شدن 

فرصت  پس   از  گذشتن

و زمان  پس از  سپری  شدن

.................................................................................

زن  مخلوقی  است  که  عمیق تر می بیند و  مرد  مخلوقی است  که دورتر  را  می بیند

  عالم برای  مرد  یک  قلب  است  و  قلب  برای  زن  عالمی  است

...................................................................................

این طبیعت  عجب  معلم  سختگیری  است  که  اول   امتحان  می گیرد

 بعد  درس  می  دهد  

                                                                            ((   موفق  باشید ))


برچسب ها : نظر یادتون نرود  ,